Gå videre til innhold
Fra forfall til trivsel på Skullerud
Fra forfall til trivsel på Skullerud

Nyhet -

​Byggenæringen bør ta større ansvar for samfunnsutviklingen

”Både byggherrer, arkitekter, entreprenører og produsenter har et så viktig samfunnsoppdrag at vi burde være betydelig mer bevisste på hvordan vi samhandler for å bidra til at fremtidige generasjoner får bygg som gir gode psykososiale bo- og arbeidsforhold” sier Jan Terje Nielsen i Steni AS, som skal holde to seminarer om dette på Bygg Reis Deg 2017.

På «Det Norske Byggemøtet» på Bygg Reis Deg vil Nielsen, med gjesteforeleser arkitekt Pentti Kareoja, belyse områder som han mener er viktige arenaer for at byggenæringen kan tilføre mer enn bare det fysiske bygget. Nemlig byggets betydning for trivsel og helse - og hvordan farger og variasjon i arkitektur kan skape glede og motivasjon.

”Jeg mener at alle aktørene i byggenæringen bør mobilisere økt innsats for å skape gode bygg som er tilpasset fremtidens brukere. Som produsent holder det ikke at vi bare er produktleverandører. Vi ønsker å ta ansvar for å bidra til bedre bygg for fremtidens beboere og arbeidstakere.”, sier Jan Terje Nielsen i Steni AS.

Fullstendig konferanseprogram er tilgjengelig på https://min.byggreisdeg.no/shared/program. Registrer deg gratis som besøkende på Bygg Reis Deg her for å få adgang til både utstillingen og konferanse- og seminarprogrammet. 

Torsdag klokken 10, Hall E, sal 4 S41

Sosial boligbygging – hvordan” Mitt hjem er min borg” tankegang forandret et problemborettslag.

Boligbygg KF administrerer sosialboliger i Oslo. Et stort og nedslitt boligkompleks på Skullerud var utgangspunktet. Forsøpling, dårlig beboermiljø og naboklager var en del av hverdagen. Var det mulig å gjøre oppgraderinger i bygningsmassen og på uteområdene som kunne forandre den triste historien? I 2017 er komplekset fornyet på en innovativ måte. Beboerne stolte av hvor de bor, og samles til fellesaktiviteter på de sosiale møteplassene utenfor. Naboene ringer ikke lengre for å klage til Boligbygg – og man finner ikke engang et ispapir på bakken.

Fredag 20 oktober, 16:00 - 16:45 Hall E Sal 3 S63

Hvordan kan farger og variasjon i arkitekturen påvirke byutvikling og bo- og arbeidsglade – eller må alle bygg være grå eller hvite?

Hvorfor er majoriteten av større norske bygg grå eller hvite? Følger vi så mye etter hverandre og trendene at vi skaper dårlige bo- og arbeidsmiljøer? Hvordan kan man bruke fargepsykologi og materialvariasjoner for å skape livsglede og motivasjon der vi bor, studerer eller jobber? Jan Terje Nielsen, Concept Manager i Steni og arkitekt Pentti Kareoja forteller om hvordan farger, grafikk og materialvariasjon i bygg kan fremme positivitet og energi hos de som skal leve med fremtidens bygg.

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge