Gå videre til innhold
Nominert til innovasjonsprisen - Protan BlueProof

Nyhet -

Nominert til innovasjonsprisen - Protan BlueProof

“BlueProof er en ny innovativ takløsning som kan spare samfunnet for milliardbeløp og takløsningen representerer en ny kategori innen overvannshåndtering: blå tak. I dag brukes knapt tak til overvannshåndtering. Vi er veldig glade for at nomineringen til innovasjonsprisen er med å sette fokus på å løse overvann på en ny måte, og samtidig stolt av den løsningen som mange dyktige mennesker i Protan har bidratt for å få til”, sier Sissel Øistad, direktør produkt, marketing og kommunikasjon, Protan AS.

Takløsningen hindrer oversvømmelseskader som følge av ekstremnedbør. Enkelt fortalt er BlueProof et basseng som oppbevarer regnvann på taket i kortere perioder, og drenerer det gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet i løpet av 24 timer.

Overvann er en stor utfordring i dag. Etterslepet på vedlikehold av norske kommuners avløpsnett ble i 2015 estimert til 110 milliarder kroner av Rådgivende Ingeniørers Forening. Det vil koste milliarder å utbedre avløpsnettet, og det vil ta tid. Samtidig er det uaktuelt å skalere avløpsnettet fullt ut for å ta unna alt overvann. Med dette som bakteppe, er det tydelig at takløsningen BlueProof løser dagens utfordringer her og nå, og kan representere en revolusjon i markedet for lokal håndtering av overvann. Gjennom å utvide takets funksjon og å redusere behovet for oppgradering av avløpsnettet, frigjør også BlueProof areal på bakken som ellers ville blitt brukt til overvannshåndtering. Med lave installasjonskostnader vil BlueProof redusere behovet for milliardinvesteringer i avløpsnettet.

Brukerfordelene ved BlueProof er mange, og kommer mange til gode. For det første er det trygt, ved at taket tåler belastningen. Det er bærekraftig fordi det har vesentlig lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle takløsninger, reduserer skader som følge av oversvømmelser og avløser mer energikrevende byggeprosesser som å grave ned overvannsmagasin. For det tredje er det kostnadseffektivt sammenliknet med alternativ som fordrøyende betongkummer og nedgravde overvannsmagasin. Det er også arealbesparende da det gir eksisterende byggareal, som ofte er uten funksjon, en verdifull funksjon.

Disse fordelene kommer både eiere, utviklere og forvaltere til nytte, fordi løsningen er enkel å benytte, hindrer skader og er kostnadseffektiv. Ettersom BlueProof også forhindrer oversvømmelser i offentlig rom, vil også samfunnet nyte godt av løsningen. BlueProof tar i bruk taket på en måte som tar vare på miljø, økonomi og samfunn, og slik bidrar BlueProof til en mer bærekraftig byggenæring.

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge