Gå videre til innhold
Rimol Miljøpark i Trondheim. Foto: Bård Ivar Basmo/AF Gruppen
Rimol Miljøpark i Trondheim. Foto: Bård Ivar Basmo/AF Gruppen

Nyhet -

Nominert til innovasjonsprisen - Rimol Miljøpark

Rimol miljøpark i Trondheim er den første og eneste av sitt slag som gjenvinner forurenset grunn. Ved hjelp av AF Gruppen sin innovative løsning har de gått fra 0 % gjenvinning til å gjenvinne inntil 80% av de forurensede massene som normalt ville ende opp på deponi. Behandlingsprosess har stor kapasitet, og AF Gruppen er i dag i stand til å behandle og gjenvinne inntil 1000 tonn/dag.

”Det er veldig morsomt at vårt arbeid blir verdsatt og lagt merke til. Vår nysgjerrighet har etter lengre tids forskning ledet frem til en fremtidsrettet gjenvinnings-metode, som bidrar til et bedre miljø og reduserer forbruk av ikke fornybare ressurser. En bærekraftig ressursbruk er nødvendig for å kunne ivareta fremtidige muligheter. En begrenset tilgang på naturressurser vil tvinge frem behov for nye gjenbruks-løsninger, dette har vi lagt til grunn i vår forretningsdrift. Gjennom nysgjerrighet og innovasjon ønsker vi være en vesentlig bidragsyter for et rent miljø, og tilby tjenester som samfunnet har behov for. Nominasjonen gir oss ytterligere motivasjon til å tilby innovative løsninger for å møte morgendagens miljøutfordringer”, sier prosjektleder Magnus Stedenfeldt, AF Gruppen.

Løsningen er innovativ og nyskapende i den form at den øker gjenvinningen fra 0% til inntil 80 % på en fraksjon som det genereres store mengder av, og bidrar i tillegg til en sirkulærøkonomi som sikrer mer bærekraftig forbruk av naturressurser (jomfruelig stein og grus). Løsningen gir også muligheten til en mer kompakt og mindre stedbundet løsning for håndtering av forurenset grunn i bynære strøk (mindre behov for deponi).

Brukerfordelene er at Rimol Miljøpark og AF Gruppen i langt større grad løser problemet med forurensede masser fremfor å sette dem under forvaring (legge dem i deponi). I tillegg utvinnes en ressurs som kan benyttes av bygg og anleggsnæringen (stein og grus), samt at løsningen er kommersielt bærekraftig som gir den en stor miljøgevinst.

Løsningen bidrar til en mer bærekraftig byggenæring både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig på bakgrunn av en drastisk økning i gjenvinningen av en volumfraksjon fra byggenæringen. I tillegg gir løsningen muligheter for reduksjon i miljøbelastning i form av redusert transport, samt redusert forbruk av naturressurser.

Løsningen gir økt konkurransekraft og verdiskapning i form av at løsningen genererer en råvare fra et avfall. Råvaren har bred nytteverdi med stadig flere anvendelsesområder. Problemet med håndtering av forurenset grunn er stort, både i omfang og geografisk utstrekning. Dette gir et stort potensiale for bred anvendelse.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge