Gå videre til innhold
Juryen til årets konkurranse består av fra venstre; Gunnar Glavin Nybø, Benedikte Endresen, Aslaug Koksvik, Nina Solli, Katharina Th. Bramslev, Trine Dyrstad Pettersen, Tor Inge Hjemdal og Helene Friis
Juryen til årets konkurranse består av fra venstre; Gunnar Glavin Nybø, Benedikte Endresen, Aslaug Koksvik, Nina Solli, Katharina Th. Bramslev, Trine Dyrstad Pettersen, Tor Inge Hjemdal og Helene Friis

Pressemelding -

Bli med i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris 2023

Bygg Reis Deg inviterer herved samtlige aktører i norsk byggenæring til å melde seg på konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris 2023. Hensikten med konkurransen er å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring. Juryleder blir administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Bygg Reis Deg har siden 1954 vært hele byggenæringens møteplass. I år blir det 30.gang vi samler ansatte og bygg interessert publikum til å lære om det siste nye innen produkter og tjenester for bygg, bolig og eiendomsutvikling. For å fremheve de som ligger ett steg foran i utviklingen har vi siden 2011 arrangert Byggenæringens Innovasjonspris.

Byggenæringen (Bygg, anlegg og eiendomsnæringen) har forpliktet seg til å bidra til nasjonale mål om klimakutt. I årets konkurranse er vi derfor nysgjerrig på hvordan ditt team eller dine produkter og tjenester påvirker og tilpasser seg nasjonens og næringens klimamålsettinger. Vi ønsker å fremheve de gode og innovative løsningene som kan utvikle næringen i positiv retning. En godt kvalifisert jury sitter nå klar til å ta imot søknadene. Tidligere vinnere som HeatWork, Spacemaker og 7Analytics har hatt god nytte av sin deltagelse.

Co-founder og Chief Commercial Officer i 7 Analytics, Jonas Aas Torland, sier at de satte stor pris på å vinne prisen i 2021. Som start-up er det helt essensielt å få en validering som er høyt anerkjent i bransjen. Det ga oss også ekstra energi i startfasen og motiverte oss til å gi full gass. I ettertid bruker vi denne anerkjennelsen aktivt i vår markedsføring både internt og eksternt. Selskapet har hatt en positiv utvikling og nå er vi på vei ut i verden med løsningen. Det er ikke tvil om at løsningen har et potensial til bred anvendelse avslutter Torland.

Årets juryleder blir, administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Hjemdal brenner for å bidra til utvikling av byggenæringen og sier følgende om årets prisutdeling:

Jeg har hatt gleden av å bidra i juryen både i 2019 og 2021 og er dypt imponert over alle de kandidatene som har meldt seg på og de som har blitt nominert sier Tor Inge Hjemdal. Det har vist at norsk byggenæring består av mange dyktige mennesker som virkelig kan utgjøre en forskjell og bidra med noe nytt og nyttig. Byggenæringens Innovasjonspris er veldig viktig og ikke minst gjev pris å vinne. Prisen bidrar til å vise at norsk byggenæring er av de mest innovative og at aktørene både vil og kan bidra i det grønne skifte og skape et mer bærekraftig samfunn. Jeg ser virkelig frem til å lede årets jury og gleder meg til å sette meg inn i alle søknadene, avslutter Hjemdal.

Slik kan du melde på din bedrift eller ditt team

De ulike deltagerne legger inn sin søknad og beskrivelse i vår deltagerportal. Deretter vurderer juryen de innkomne søknadene og evaluerer seg frem til 8 kandidater som får lov å presentere seg for juryen i september. Prisen deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. Søknadsfristen er 1.juni og det koster ingenting å delta. Vinneren presenteres på en egen Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 20.oktober under Bygg Reis Deg på Nova Spektrum i Lillestrøm. Link til deltagerportalen: Byggenæringens Innovasjonspris 2023

Deltagere i juryen er:

Tor Inge Hjemdal (administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Helene Friis (markedsdirektør i Innovasjon Norge), Benedikte Endresen (ekspedisjonssjef i Kommunal og moderniseringsdepartementet), Nina Solli (administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening), Katharina Th. Bramslev (daglig leder, Grønn Byggallianse), Aslaug Koksvik (administrerende direktør i Virke Byggevarehandel), Trine Dyrstad Pettersen (teknisk sjef i Byggevareindustrien) og Gunnar Glavin Nybø (administrerende direktør i Bygg Reis Deg).


Tidligere vinnere

2011 Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.

2013 Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.

2015 Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.

2017 Heat Work vant med produktserien CliWi som bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster.

2019 Spacemaker vant med sin løsning som bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.

2021 7 Analytics vant med sin løsning «Flomkuben» – I en verden med stadig varmere og våtere klima, kan årets vinner bidra til å avverge potensielle flomfarer i tettbygde strøk både i et lokalt og globalt perspektiv..

Related links

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Relaterte events

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge