Gå videre til innhold
Juryen. Fra venstre foran Aslaug Koksvik, Nina Solli, Tor Inge Hjemdal, Sinde Samsing. Bak fra venstre Katharina Bramslev, Helene Friis, Trine Dyrstad Pettersen og Gunnar Glavin Nybø
Juryen. Fra venstre foran Aslaug Koksvik, Nina Solli, Tor Inge Hjemdal, Sinde Samsing. Bak fra venstre Katharina Bramslev, Helene Friis, Trine Dyrstad Pettersen og Gunnar Glavin Nybø

Pressemelding -

Byggenæringens Innovasjonspris 2023: Fremtidsrettet Bærekraft og Nyskapning

Denne uken samlet juryen i Byggenæringens Innovasjonspris 2023 seg for å høre presentasjonen til de åtte nominerte «Kandidatene har alle vist et sterkt engasjement for en bærekraftig næring og fremtid. Med solide innovasjoner innen produktutvikling, prosessutvikling, design og teknologi løser de alle viktige problemstillinger», sier juryleder Tor Inge Hjemdal, adm. dir. i DogA.

Selskapet 7 Analytics vant prisen sist den ble delt ut, og deres løsning kunne ikke vært mer aktuell: det er nemlig en løsning for modellering av overvann og flom. Prisen for 2019 gikk til Spacemaker AI som ble solgt til amerikanske Autodesk for over 2 milliarder kroner i 2020. - Dette viser at det hviler et ansvar på oss som jury for å finne løsninger som har livets rett, men også at de som vinner er dyktige til å levere et produkt markedet trenger, sier jurylederen.

Sikre deg billett til årets innovasjonskonsferanse på Bygg Reis Deg, fredag 20.oktober 2023. Konferansen er åpen og gratis for alle.

Vi snakket med de nominerte i bakkant av presentasjonen for å høre hvordan det var.

Nyskapende heller håndterer overvann
Her kommer Asak FLYT inn som en nyskapende løsning som har fanget oppmerksomhet i en tid preget av klimaendringer, økende styrtregn og stadig mer urbanisering, står vi overfor en økende utfordring knyttet til overvannshåndtering.

"Det var en ære å presentere for en så kompetent gruppe, og tilbakemeldingene fra juryen var oppmuntrende, sier Hanne Sønsteby, Adm. Dir. i Asak Miljøstein. “Bransjen har tatt godt imot de drenerende hellene. Responsen har vært positiv, og vi tror at Asak FLYT virkelig kan gjøre en forskjell i måten vi håndterer overvann og utformer våre utemiljøer på”, avslutter hun.


Byggavfall forvandles til vakre gulv på byggeplassen
Respo Sirkulærterrazzo gjenbruker byggavfall, som ellers ville blitt kastet, til å produsere nye, unike terrazzofliser og gulv. Hele produksjonen foregår på byggeplassen og bidrar skil til betydelige reduksjoner i utslipp og frakt- og dumpingkostnader.

“Vi opplever god respons fra bransjen på vår bærekraftige løsning. Det gir oss motivasjon til å fortsette. Dessuten bekrefter denne nominasjonen at vi har truffet noe viktig og riktig”, sier Tom-Roald Wollertsen, forretningsutvikler i Respo Terazzo AS.

Skal være det mest bærekraftige panelet på markedet

Vyrk er en norsk industribedrift som har produsert plater og panel basert på tre i mer enn 60 år, som nå har gjort seg bemerket med sitt Bærekraftpanel. Panelet har som mål å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp.

"Vi forventninger om økt salg i 2024, samt utforskning av eksportmuligheter gjennom Innovasjon Norges eksportprogram. Bransjen har tatt godt imot vårt bærekraftige panel, og vi tror det er veien å gå, spesielt med myndighetenes krav om bruk av returtre i prosjekter." - Guro Håvelsrud Odden, markedsansvarlig i Vyrk

SmartKalk Miljø - beregner og vurderer miljøpåvirkningen av byggeprosjekter

SmartKalk Miljø, et program utviklet av Holte for å beregne og vurdere miljøpåvirkningen av byggeprosjekter. Løsningen markerer en betydelig milepæl i bransjens grønne skifte og har sikret Holte og SmartKalk en nominasjon til Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

"Mange i bransjen forbereder seg på de nye reglene, og interessen for SmartKalk øker tydelig. Ingen kan matche hvor enkelt vi kan gjøre miljøberegninger og vi ser at bransjen er positive til SmartKalk Miljø”, fortalte Audun Kalleberg, prosjektleder i Holte AS

En komplett plattform for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen

Init by Kvist Solution er den første komplette plattformen for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen. Det sikrer alle nødvendige prosesser for å imøtekomme miljøkrav i bygg, i tillegg til at prosessene blir strømlinjeformet og kundene kan jobbe med datadrevne beslutninger.

“Det var en sammensatt jury som dekker mange aspekter av bransjen, noe som gjorde det ekstra gøy å presentere, spesielt når vi så hvilke andre innovasjoner som ikke ble nominert”, sa CEO og CO-founder, Fabian Utgiard.


Tilrettelegger for grønne verdikjeder i byggenæringen

BEAst Supply 4.0 tilrettelegger for grønne verdikjeder i byggenæringen ved å gjøre det enkelt for aktørene i bransjen ta i bruk digitale verktøy gjennom allerede etablerte løsninger. Dette gjør at bygge- og anleggsbransjen får tilgang til relevant miljøinformasjon, som senere kan brukes i planleggings- og byggeprosesser i ulike prosjekter.

“Vi bruker mye tid på å få frem budskapet vårt. Det at juryen hadde relevante oppfølgingsspørsmål viser at de er en kompetent gruppe. Vi er godt tatt i mot av bransjen og er allerede i gang med et større prosjekt hvor vi har med oss de største aktørene innen entreprenør, distribusjon, grossist og produsent”, sa Ole Gunnar Honningsøy/André Mamelund

Hjelper byggevarehandelen med å kvitte seg med overskuddsvarer

Tradisjonelt sett har det vært vanskelig for byggevarehandelen å finne en effektiv måte å håndtere overskuddsvarer på. Ved hjelp av teknologi, data, markedsføring og samarbeid med flere partnere, løser Tørn dette problemet.

"Vi har allerede bidratt til å redusere 3300 tonn avfall, tilsvarende 90 millioner kroner”, forteller CEO og grunnlegger Anjali Bhatnagar “Folk skal fortsatt pusse opp, men de ønsker å gjøre mer selv og å gjøre det rimeligere. Vi har derfor lansert løsningen i Sverige og etter hvert også i Tyskland.”, avslutter hun.


Baner vei for realisere visjonen om nullutslipp i bygge- og anleggsbransje

Aneo Build, med sine “plug-and-play” lade- og battericontainere, baner vei for en mer bærekraftig byggenæring og bidrar til å realisere visjonen om en utslippsfri bygge- og anleggsbransje innen 2030.

“Mange gravemaskinførere styrer maskinen ut ifra lyden på dieselmotoren. Overgang til elektriske gravemaskiner, ladet opp med våre battericontainere, er derfor en barriere for mange. "Vi håper at en slik pris kan bidra til at flere legger merke til oss, tar kontakt for å høre om løsningene våre, og at terskelen for å ta kontakt senkes”, sier Anna Willassen, forretningsutvikler i Aneo Build.

Emner


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge