Gå videre til innhold
fra venstre Ann Ingeborg Hjetland, Knut Strand Jacobsen, Jon Sandnes og Gunnar Glavin Nybø. Kristin Malonæs var ikke tilstede da bilde ble tatt. Foto: BNL.
fra venstre Ann Ingeborg Hjetland, Knut Strand Jacobsen, Jon Sandnes og Gunnar Glavin Nybø. Kristin Malonæs var ikke tilstede da bilde ble tatt. Foto: BNL.

Pressemelding -

Juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 er klar

I går møttes juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 for å konstituere seg og gjennomgå kriterier for årets konkurranse. Direktør for customer operations i Innovasjon Norge, Kristin Malonæs, ble valgt som leder. De øvrige jurymedlemmene er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, JonSandnes og styreleder i Virke Byggevarehandel, Knut Strand Jacobsen.

Det er en stor ære å få lede en så faglig dyktig jury, som skal evaluere de innkomne søknadene. Vi ønsker å få inn små og store bidrag, som fremmer en mer innovativ, digitalisert og bærekraftig byggenæring. Det er mye fokus på å ta i bruk digitale verktøy og ikke minst å digitalisere sammen. Det betyr at vi er ekstra interessert i verktøy og prosjekter, som gjør nettopp dette og som på den måten bidrar til en mer konkurransekraftig byggenæring, sier juryens leder Kristin Malonæs. Som representant for Innovasjon Norge er jeg også spent på om vi får inn søknader som bekrefter min antagelse om at norsk byggenæring har et uforløst potensiale som eksportnæring, avslutter Malonæs.

Invitasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 med tilhørende kriterier blir lansert onsdag 29.mars på www.byggreisdeg.no.

Mer informasjon:

Gunnar Glavin Nybø, tlf. 95 76 88 99

Kristin Malonæs, tlf. 971 21023


Fakta om Byggenæringens Innovasjonspris 2017

Bygg Reis Deg ønsker å dele ut Byggenæringens Innovasjons pris for 4.gang.

Tidligere vinnere:

I 2011 vant Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.

I 2013 vant Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.

i 2015 vant Veidekke med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.

Related links

Emner

Tags


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Pressekontakt

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
Stensberggaten 27
0130 Oslo
Norway