Gå videre til innhold
Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei er valgt som ny styreleder i Bygg Reis Deg AS.
Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei er valgt som ny styreleder i Bygg Reis Deg AS.

Pressemelding -

Trond Hagerud blir ny styreleder i Bygg Reis Deg AS

Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei er valgt som ny styreleder i Bygg Reis Deg AS. Han har lang fartstid i byggenæringen og har vært øverste leder for Mapei i Norden og Baltikum de siste 22 årene. Hagerud legger vekt på å forstå og kjenne bransjen og har hatt verv som å være styreleder for Byggevareindustriens Forening, NHO Innlandet og Rådsmedlem i Sintef Community og gleder seg til å ta fatt på arbeidet som styreleder i Bygg Reis Deg AS.

Vi tok en prat med Hagerud for å høre hvordan han ser på dagens situasjon både for byggenæringen generelt og Bygg Reis Deg spesielt.

Vi er midt inne i en alvorlig krisetid av historiske og globale dimensjoner som berører og rører oss alle. Jeg håper at dette kan skape en enda større bevissthet for at vi på alle plan må samarbeide mer, og ha bedre samarbeidsarenaer, for å kunne løse de store utfordringene. Men, parallelt gjelder dette også for våre utfordringer i byggenæringen, og i dette bildet har møteplassene som Bygg Reis Deg arrangerer en viktig plass

Den spesielle situasjonen har bidratt til at nærmest alle fysiske møteplasser nå er stengt og at mange sitter på hjemmekontor hver for deg.

Jeg synes det er mye positivt ved at vi må tilpasse oss en mer digital hverdag og nye måter å jobbe på. Det kan både være billigere, mer effektivt og lærerikt, samtidig som jeg tenker at dette også har forsterket ønsket og behovet for igjen å møtes. På den måten blir Det Norske Byggemøtet (13.oktober 2020) og Bygg Reis Deg (20.-23. oktober 2021) enda viktigere, sier Hagerud.

Som styreleder ønsker jeg å bidra til at Bygg Reis Deg sine arrangementer er de viktigste møteplassene for en samlet byggenæring, og at vi kan bidra til økt verdiskaping og utbytte for både utstillere og besøkende. Vi ønsker også å utvikle en relevant kunnskapsarena og være med på å styrke både omdømmet og næringens konkurransekraft. Et spennende tema for oss er hvordan digitalisering og innovasjonsarbeid kan bidra til en mer produktiv og bærekraftig utvikling.

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på fjorårets arrangementer, så det arbeidet ser jeg frem til å utvikle videre , avslutter Hagerud.

Fakta om Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg ble etablert i 1954 og er byggenæringens største og viktigste møteplass. I 2019 gjennomførte vi den 28. Bygg Reis Deg med 530 utstillere og 43.592 besøkende i løpet av 4 dager.

Fakta om Det Norske Byggemøtet

Det Norske Byggemøtet ble etablert i 2017 for å supplere Bygg Reis Deg messen med et faglig program for samtlige aktører innen eiendomsutvikling, arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel og rådgivere. Målet for Det Norske Byggemøtet er å bidra til økt kunnskapsdeling og konkurransekraft via møteplasser som motiverer til samspill på tvers av næringer, bransjer, organisasjoner og bedrifter. I 2019 ble det presentert mer enn 200 seminarer under Det Norske Byggemøtet med

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge