Gå videre til innhold
Hanstad Barne- og ungdomsskole er et norsk forbildeprosjekt Foto: Hanne Kure Bjugstad/Elverum kommune.
Hanstad Barne- og ungdomsskole er et norsk forbildeprosjekt Foto: Hanne Kure Bjugstad/Elverum kommune.

Nyhet -

Bærekraftige bygg gir flere positive effekter

Både internasjonalt og i den norske byggenæringen er det økende fokus på bærekraftige bygninger. Først og fremst for å spare miljøet, men bærekraftige byggeprosesser, renoveringsprosesser og bygningsdrift gir også en rekke økonomiske og helsemessige fordeler.

På Det Norske Byggemøtet 17. oktober vil de to internasjonale foredragsholderne James Drinkwater og Dr. Whitney Austin Gray sette søkelyset på hvordan man kan gjøre byggenæringen mer bærekraftig, og hvilke fordeler det gir for næringen, bedriftene, eierne- og brukerne av bygningene.

Samarbeid og innovasjon

Hvordan kan man møte nye nasjonale og internasjonale myndigheters krav til bærekraftige bygninger? Og kan utviklingen av innovative løsninger ikke bare spare miljøet, men også gi konkurransemessige fortrinn og skape nye arbeidsplasser?

Dette er noen av temaene James Drinkwater er opptatt av. Drinkwater har kartlagt flere av verdens mest bærekraftige bygninger, og deler verdifull kunnskap om hva som fungerer, hvorfor det fungerer og hvordan man kan implementere det i norske bygnings- og renoveringsprosjekter. Drinkwater er blant annet opptatt av å utvikle internasjonale verktøy for kartlegging av hvor bærekraftig bygningene er, som et viktig steg mot et tett og fruktbart globalt samarbeid på tvers av landegrenser og bransjer. Han trekker også frem internasjonale trender og spennende muligheter i bransjen. Gjennom internasjonale eksempler og cases viser han hva det er mulig å oppnå, og hvilke fordeler det gir for alle ledd gjennom hele bygningens livssyklus.

James Drinkwater har ledet BUILD UPON, verdens største prosjekt for renovering av eksisterende bygninger for å gjøre de mer energieffektive. I tillegg er han leder av World Green Building Council, som gir råd om europeiske lover og reguleringer for en mer bærekraftig byggebransje. I Norge er foreningen kjent som Grønn Byggallianse.

Bedre helse og økt produktivitet

Visste du at en vanlig amerikaner tilbringer 21 timer av døgnet innendørs? Nordmenn ligger ikke langt etter, og jo flere timer tilbragt innendørs på jobb, hjemme, treningsstudioet eller kjøpesenteret, jo viktigere er et sunt inneklima.

Et godt inneklima innebærer et fornuftig støynivå, lys, temperatur, luftkvalitet og hvordan arbeidsrommet er satt opp. I en bedrift reduserer det forekomsten av sykefravær grunnet kroniske plager som astma, allergi, luftveisinfeksjoner og hodepine. Samtidig øker det trivselen, produktiviteten og effektiviteten.

Dr. Whitney Austin Gray i Delos har forsket på hvordan inneklimaet påvirker helsen vår. Med ferske forskningsresultater fra Well Living Lab i Rochester gir hun konkrete eksempler på hvordan bedre inneklima og innovative bærekraftige designstrategier påvirker helsen, og gir forslag til løsninger og strategier. Hun trekker frem faktorer som er spesielt relevant for Norge, og kaster et blikk på hvilke tiltak våre naboland Sverige og Finland har testet ut.

Du kan møte James Drinkwater og Dr. Whitney Austin Gray på Det Norske Byggemøtet 17.oktober

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge