Gå videre til innhold
Bygg Reis Deg skal vise hvordan byggenæringen kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid
Bygg Reis Deg skal vise hvordan byggenæringen kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid

Nyhet -

Lær mer om Byggenæringens grønne bidrag på Bygg Reis Deg

På torsdag 19.oktober inviterer vi til en konferanse i hall B på Nova Spektrum kl 10.00 som skal sette fokus på eksisterende løsninger og HVORDAN man kan løse morgendagens utfordringer. Her retter vi søkelys mot vår nærings løsninger for energieffektivisering og andre grønne tiltak. Konferansen innledes med at statssekretær, Elisabeth Sæther presenterer regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Dette er en plan som skal vise hvordan regjeringen vil imøtekomme Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere». Deretter får vi høre Partner i Rystad Energy, Lars Lysdahl og konserndirektør, Siri Hunnes Blakstad i SINTEF snakke om hvilket enormt potensiale som ligger i å energieffektivisere og innføre lokal energiforsyning for bygg. AF Gruppens konserndirektør for bygg, energi og miljø, Eirik Wraal vil komme med konkrete eksempler som viser at de er godt i gang med klimakutt som monner. I tillegg får vi høre Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability i Schüco fortelle om hvordan en stor europeisk aktør som tilnærmer seg EU-krav, ENØK tiltak og klimatilpasning. Avslutningsvis får vi høre Anders Hall, Max Tilberg, Oskar Storm og Krister Nekstad som representanter fra solskjermingsforbundet fortelle om hvilket ubenyttet potensiale som ligger i å implementere fasadeløsninger som solskjerming på et tidlig stadie.

Vi avslutter konferansen med en politisk debatt.

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge