Gå videre til innhold
Bygg Reis Deg 2023
Bygg Reis Deg 2023

Pressemelding -

Bygg Reis Deg 2023: Norsk byggenæring mobiliserer for 2030

Bygg Reis Deg 2023: Norsk byggenæring mobiliserer for 2030

Byggenæringen står for 15-20% av de totale utslippene i Norge. I februar kom Energikommisjonens rapport med overskriften "Mer av alt - raskere" og nylig publiserte ZEN Rapport No. 50 som beskriver energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050. Begge rapportene understreker viktigheten av økt energieffektivisering innen byggsektoren for å nå nasjonale klimamål.

- Vår messe fungerer som et utstillingsvindu for byggenæringens løsninger og vi opplever at våre utstillere står klar til å bidra med utslippskutt og energieffektivisering, men at den tøffe markedssituasjonen, utydelige rammevilkår og manglende incentiver er en brems for å få fart på endringene vi behøver. Mitt mål er at årets messe og konferanse skal føre til at myndigheter og beslutningstagere forstår og legger til rette for næringens bidrag, og at de gjør dette raskt. Dette er vårt bidrag for å nå nasjonens klimamål innen 2030, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø.

Årets Bygg Reis Deg tar en sentral rolle ved å belyse både utfordringer og muligheter, og stiller spørsmål om hvordan Norges største fastlandsnæring kan realisere regjeringens ambisiøse mål om å redusere energiforbruket med 10 TWh innen 2030 gjennom energisparing i bygg.

Årets messe vil fremheve innovasjoner, trender og initiativer innenfor det grønne skiftet. Med mer enn 310 utstillere forventes arrangementet å inspirere og bidra til økt kvalitet i fremtidige byggeprosjekter. Her skal både profesjonelle aktører og forbrukere finne svar på hvordan de kan bygge eller rehabilitere bygg, boliger og hytter og samtidig spare energi. Det betyr at arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggmestere og alle andre som er involvert i en byggeprosess skal finne inspirasjon og løsninger for å utføre sitt arbeid mer energieffektivt i morgen enn i dag.

- Energikrise, klimakrav og EU-direktiver, samt en utfordret verdensøkonomi og byggenæring, gjør at årets Bygg Reis Deg er mer aktuell og viktigere enn noen gang, sier Glavin Nybø.

Det Norske Byggemøtet

Det Norske Byggemøtet,konferansedelen av Bygg Reis Deg, har fått med eksperter fra både Norge og internasjonalt som vil belyse både utfordringer og muligheter byggenæringen må ta tak i. Her får du innblikk i hva akkurat du kan følge opp arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030.

På åpningsdagen vil foredragsholdere gi innsikt i de kommende trendene og fremtidsperspektivene som ledere innenfor byggenæringen må ta hensyn til. Del 2 av konferansetrilogien presenteres på torsdag og her vil næringsaktører dele løsninger og beskrive byggenæringens bidrag til grønnere og mer bærekraftige bygg- og boliger. Statssekretær Elisabeth Sæther vil presentere regjeringens handlingsplan for å møte kravene fra Energikommisjonens rapport. Den siste dagen av konferansen vil løfte frem årets nominerte til Byggenæringens Innovasjonspris, etterfulgt av kunngjøringen av prisvinneren.

Det Norske Byggemøtet finner sted på Bygg Reis Deg fra 18. til 21. oktober. For mer informasjon om arrangementet, besøk nettsiden www.byggreisdeg.no.

Related links

Emner

Kategorier


Om Bygg Reis Deg
Bygg Reis Deg messen for første gang i 1954. Selskapet har som misjon å utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser med utstillinger, seminarer, konferanser, prisutdelinger og sosiale møteplasser, som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft. www.byggreisdeg.no


Om Det Norske Byggemøtet
Det Norske Byggemøtet har siden 2017 vært en nasjonal møteplass for alle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere.Fellesnevneren for arrangementene er at de skal bidra til å øke samspillet på tvers av bransjer hvor deltakerne kan dele erfaringer og kunnskap slik at en samlet norsk byggenæring øker sin konkurransekraft og dermed utvikles i en mer bærekraftig retning.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge