Gå videre til innhold
Administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø ønsker start-up bedrifter velkommen til Bygg Reis Deg messen 18-21 oktober
Administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø ønsker start-up bedrifter velkommen til Bygg Reis Deg messen 18-21 oktober

Pressemelding -

Bygg Reis Deg inviterer start-ups til årets messe

Som arrangør ønsker vi å bidra til en positiv utvikling av norsk byggenæring, og vi vet at start-ups kan bidra til innovasjon og utvikling, sier administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS.

- Bygg Reis Deg ønsker å gi plass til nye, innovative og bærekraftige ideer for Norges største fastlandsnæring.

- Startup-bedrifter kan bestille ferdige stands på 9 kvm i et eget område i hall D.

- Gjennom sin deltagelse får bedriftene muligheter til å møte potensielle kunder, samarbeidspartnere og investorer.

- Som utstiller på messen får man også mulighet til å holde faglige seminarer og delta på arrangementer under Det Norske Byggemøtet.

Bygg Reis Deg AS ønsker å støtte nyskaping og innovasjon som kan bidra til en mer bærekraftig norsk byggenæring. Med dette tiltaket ønsker vi å bidra til å gi start-ups en plattform for å vise frem sine ideer og produktløsninger i en næring som er i stadig endring. Ved å tilby ferdige stands og et egen messeområde, gir Bygg Reis Deg muligheter for start-ups å presentere seg for en bredere målgruppe og å knytte kontakt med relevante fagfolk og forbrukere. Dette initiativet vil gi både bedriftene og byggenæringen som helhet en verdifull impuls. Dersom du er interessert i stand i dette området er det bare å ta kontakt på e-post brd@byggreisdeg.no eller telefon 23 11 44 90.

Forfatteren genererte teksten delvis med AI og har revidert og redigert innholdet.

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Relaterte events

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge