Gå videre til innhold
Foto: Gisle Johnsen,  GDF Media.
Foto: Gisle Johnsen, GDF Media.

Pressemelding -

​Digital Byggevarehandel er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq har gått sammen om å utvikle Digital byggevarehandel – en løsning der entreprenør og byggmester kan bestille varer direkte fra eget system.

Digital byggevarehandel ble lansert i januar 2019 og er et resultat av godt samarbeid mellom Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq. Prosjektet har hatt flere støttespillere som GS1, Virke, Bygg 21, Norsk Byggtjeneste og BIM Verdi samt flere sentrale pilotkunder.

Digital byggevarehandel har ambisjoner om å bidra til realiseringen av den heldigitale byggeprosessen. Løsningen vil kunne samhandle med kundens systemer ved å ta utgangspunkt i eksisterende løsninger og informasjonsutveksling ved bruk av åpne standarder. Slik vil bestillere få tilgang til "mine priser" og produkter til kontroll på kalkyler i eget system. Det vil være mulig å gå rett fra kalkyle til bestilling og samtidig ha full kontroll på bestillinger, ordrebekreftelser, dokumentasjon, fakturaer og kostnader i byggeprosjektet.

Meldingsformatene baserer seg på NEB Supply Material som er de etablerte standardene i bransjen for bestilling, ordrebekreftelse og pakkseddel. Det vil være digital sporbarhet fra BIM, til kalkyle, til bestilling av byggevarer, leveranse på byggeplass, og videre til faktura med konkret beskrivelse av hva som er brukt av materialer i prosjektet.

- Digital byggevarehandel har stort potensial for å effektivisere byggeprosessen. Sier PerStubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri. - Vi ønsker å tette det digitale bruddet som finnes mellom prosjekterende, utførende, byggmester og varehandelen. I dag preges kommunikasjonen i stor grad av manuelle operasjoner der samme informasjon registreres flere ganger i prosessen og verdikjeden, istedenfor å gjenbrukes.

I all hovedsak gjøres bestillinger av byggevarer via telefon eller pr e-post per i dag. Mange opplever problemer knyttet til byggeplasslogistikk som svinn, mangel på varemottak på byggeplass, flytting av varer og forsinkelser. Oppfølging krever mye manuell oppdatering og undersøkelser viser til at mangel på digital flyt i byggeprosessen resulterer i redusert effektivitet og kontroll.

Bestilling av varer og materialer er en viktig forutsetning for en heldigital byggeprosess. I tillegg til å spare tid og penger, får en bedre oversikt over logistikken og økonomien i prosjektene sine. Informasjon fra prosjekteringen kan brukes til å kalkulere med riktige priser og produkter. Bestillingen kan sendes digitalt fra eget system, varene kan spores, avvik fanges opp på et tidlig tidspunkt og endringer oppdateres fortløpende. Informasjon kan gjenbrukes gjennom hele prosjektet og på tvers av prosjekter. Informasjonen vil også kunne være fordelaktig i et driftsperspektiv.

For varehandelen vil en mer rasjonell håndtering av bestillinger vil redusere tidsforbruk og bidra til å kunne fokusere på å kvalitetssikre bestillinger og følge opp leveranser istedenfor å registrere ordre. Gjennom bedre oversikt og planlegging kan behovet for antall leveranser vesentlig reduseres.

Holte er markedsledende programvareleverandør til byggebransjen og slik sett er det et stort potensial ifht at det er mange som enkelt kan ta i bruk løsningen. Logiq har et driftsansvar for NEB Supply Material og besitter kompetanse innen bransjen og leverer meldings og informasjonsutvekslingstjenester som sikrer åpenhet.

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg messen.

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Juryens sammensetningJuryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Related links

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge