Gå videre til innhold
Foamrox tunnel nødutgang
Foamrox tunnel nødutgang

Pressemelding -

Foamrox AS nomineres til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Industribedriften Foamrox fra Arendal har utviklet et nytt konstruksjonsmateriale basert på resirkulert glass. Materialet er brannsikkert og vanntett, veier knapt en tidel av betong og gir meget lave klimagassutslipp både når det gjelder produksjon, transport og montering.

Materialets egenskaper er grundig dokumentert: Det er dimensjonsstabilt og hverken utvider seg eller krymper når temperaturen endrer seg. Form og størrelse er nøyaktig lik enten det er 40 grader minus eller 40 grader pluss.

Materialet som brukes i løsningene er celleglass, også kalt skumglass, som er laget av resirkulert glass. Celleglass har en isolasjonsverdi tilnærmet lik det som er standard i byggebransjen. Det er motstandsdyktig mot alle kjente skadedyr – og det veier kun 8-10 prosent av betong.

- Foamrox kan gjøre fremtidig tunnelsikring raskere, rimeligere og mye lettere, sier Kjell Håkon Helgesen, daglig leder i Foamrox AS.

Den lave egenvekten vil ha positive konsekvenser for produksjon, transport, installasjon og bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering.

Ettersom Foamrox-elementene veier mindre enn 10% av tilsvarende betongløsninger, vil et vogntog fylt med Foamrox-elementer kunne erstatte ca. 10 tilsvarende vogntog med betongelementer. Det er en stor fordel både med tanke på reduksjon av klimagassutslipp, samt bedret trafikksikkerhet med færre vogntog på veiene.

Den lave vekten gjør at man kan bruke lettere utstyr ved montering i tunnel

sammenliknet med dagens løsninger. Dette vil gjøre det mulig å ta i bruk elektrisk drevet monteringsutstyr. Løsninger med en lav egenvekt har en dessuten er betydelig kortere byggetid enn løsninger med høyere egenvekt.

- Tilbakemeldingene fra entreprenørene har vært positive: Det rapporteres om besparelser på kostnader og tid, samt gevinster i forhold til helse, miljø og sikkerhet, forteller Helgesen.

- Konstruksjonselementene har vært nøye gjennomgått av entreprenør for å sikre at behov ved installasjon er tilstrekkelig ivaretatt, samt at dokumentasjonen tilfredsstiller de krav som stilles til forvaltning, drift og vedlikehold for tunnelen.

Undersøkelser viser at Foamrox sine produkter vil gi en halvering av klimagassutslipp i produksjonsfasen, sammenliknet med eksisterende løsninger i betong. Per i dag produseres celleglass og polyurea i utlandet. I fremtiden planlegger Foamrox å produsere celleglass-plater i Norge basert på bruk av elektrisitet med opprinnelsesgaranti, som for eksempel vannkraft. Dette vil bety en ytterligere betydelig reduksjon av klimagassutslippene ved produksjon av det nye konstruksjonsmaterialet.

Det er et stort potensial for bruk av Foamrox-konseptene i det tradisjonelle byggemarkedet: flere aktører i bransjen har allerede kontaktet selskapet for å diskutere mulige bruksområder og tekniske løsninger.

Foamrox AS er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring, etablert i Arendal i 2012. Lenke til hjemmeside: https://www.foamrox.no/

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg messen

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Juryens sammensetning

Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Related links

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge