Gå videre til innhold
BlueProof Green
BlueProof Green

Pressemelding -

Protan AS er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Hvordan gjøre et tak bærekraftig, arealutnyttende og verdiskapende på samme tid?

BlueProof Green er en unik løsning som kombinerer grønne takløsninger med vannfordrøyning på tak.

BlueProof Green er et SINTEF-sertifisert konsept som kombinerer overvannshåndtering og grøntarealer samtidig som byggets areal utnyttes optimalt.

BlueProof-funksjonaliteten bidrar til å hindre oversvømmelseskader som følge av ekstremnedbør ved at vannet holdes tilbake på taket før det gradvis og kontrollert dreneres ut i avløpsnettet. Protan GreenRoof er nyutviklete sjiktoppbygginger som gjør det mulig å ha BlueProof - løsninger under ulike typer grønne tak på toppen av bygget.

Den blågrønne løsningen gir arkitekter og utbyggere stort kreativt spillerom på husets femte fasade. Takflaten kan brukes til takhager, terrasser, grønne tak, idretts- og aktivitetsflater, birøkt og solceller.

- BlueProof Green er et spennende samspill mellom miljøvennlighet, verdiskapning og samfunnsnytte som skaper fordeler for flere målgrupper, sier Bjørn Nordseth, salgssjef i Protan.

Overvannshåndtering og grøntarealer på taket vil kunne spare utbygger for store utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser. Grønne tak og hager eller treningsfasiliteter på taket bidrar til økt livs- og bokvalitet for beboere og leietakere, og vil samtidig kunne gi høyere verdi på eiendommen.

Fra et samfunnsmessig perspektiv vil vannfordrøyning på tak bidra til å forhindre oversvømmelser og flom i det offentlige rom. I ytterste konsekvens kan det forhindre at forurenset flomvann påvirker drikkevannskretsløpet. Grønne tak bidrar til biologisk mangfold og kan gi livgivende omgivelser til sommerfugler, bier og humler som ellers fortrenges av urbanismen. Grønne tak blir sårt tiltrengte grønne lunger i stadig tettere bebygde byer og tettsteder, og bidrar til å binde svevestøv og skape bedre luftkvalitet.

I praksis kan alle flate tak konverteres til et blågrønt tak. Økende urban fortetning, krav til overvannshåndtering og et sterkere ønske om grønne løsninger har ført til en kraftig økning i etterspørselen av grønne produkter og løsninger.

- BlueProof Green er en viktig brikke i et større puslespill som handler om bærekraftig og fremtidsrettet byggeskikk og tankesett. BlueProof Green svarer ikke bare på dagens krav og behov, men også på morgendagens sier juryens leder Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge.

I arbeidet med BlueProof Green-konseptet har Bergknapp AS – som er Norges ledende leverandør av grønne tak for norske forhold – vært en viktig samarbeids- og sparringpartner, og bidratt med betydelig innsikt og kompetanse.

BlueProof Green er grundig beskrevet gjennom BIMmodeller som er lett tilgjengelig for arkitekter og andre interessenter. BlueKalk-programvaren benytter ulike digitale kilder, blant annet meteorologiske data, til a kunne gjøre nøyaktige og bærekraftige vurderinger av bæreevne og oppfylling av kommunale påslippskrav.

Protan er et norskeid selskap med lange tradisjoner. Protan AS har hovedkontor i Drammen med produksjon både i Norge og i Polen. Du kan finne mer informasjon på hjemmesiden: https://www.protan.no/bluegreenroof/

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg messen

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Juryens sammensetning

Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg har hun med seg ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge