Gå videre til innhold
Rufo BIM-kiosker
Rufo BIM-kiosker

Pressemelding -

RUFO og Veidekke nomineres til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

RUFO AS har i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS utviklet en ny BIM-kiosk spesielt til bruk på bygge- og anleggsplasser. BIM-kiosken er en mobil arbeidsstasjon som legger særlig vekt på integrasjon av informasjonsteknologi og plug-and-play funksjonalitet for brukere.

Ved å tilrettelegge for en mer helhetlig tilnærming til informasjonsutveksling støtter BIM-kiosken økt digitalisering av byggebransjen. Viktig informasjon kan leses og behandles av flere brukere samtidig. Dette gjør det mulig for entreprenør, anleggsleder og prosjekterende å ha gode, tverrfaglige diskusjoner på stedet.

- Det er en stor fordel for både byggherre og entreprenør at viktige avklaringer kan gjøres direkte på digitale plattformer, sier Erik Østby-Deglum, nestleder i RUFO. Rapporter på HMS, kvalitet og ytre miljø kan gjøres tilgjengelig i BIM-kiosken og RFIer (request for information) kan utføres digitalt i stedet for at den minste avklaring må innom anleggskontoret. Vi tror bestemt at økt informasjonstilgang på byggeplassen vil være avgjørende for nye og etablerte arbeidsformer som eksempelvis VDC og Lean Construction.

BIM-kiosken med håndtak og hjul er enkel å transportere mellom bygge- og anleggsplasser. Den er enkel å rigge opp og kan lukkes og låses ved behov. Kiosken er stabil og robust og utviklet slik at den tåler sprut og støv på byggeplassen. Kiosken leveres klargjort for alt nødvendig teknisk utstyr kunden måtte ønske seg. Den leveres som standard med strømtilførsel. Det er plass nok til å etablere ladestasjoner for telefoner og nettbrett i kiosken. Rufo AS leverer selve BIM-kiosken som en kasse med tilpassede rom og festemuligheter, deretter vil den kunne leveres ferdig installert med brukerutstyr, som mellomleverandør eller kunden selv står for.

- BIM-Kiosken bidrar til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæringved at papirtegninger blir overflødige. Flere møter kan holdes på byggeplassen og gode verktøy og direkte dialog reduserer kvalitetsavvik og øker sannsynligheten for at jobben blir gjort riktig første gangen. Raskere avklaringer kan tenkes å gi mer effektive byggeprosesser og muligens bidra til å redusere ressursbehovet, eller fristiller arbeidskraft til andre oppgaver sier Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder av juryen.

BIM-kiosken er tiltenkt bruk i bygg- og anleggsbransjen, men vil være mulig å bruke på ethvert sted hvor det er behov for et midlertidig, mobilt kontorsted. BIM-kiosken kan brukes i mange år, og trenger lite vedlikehold. Demonteres av fagkyndige for optimal materialgjenvinning og består av treverk, aluminium og stål.

RUFO AS ble etablert i Hovdebygda i Ørsta kommune og har siden oppstarten i 1983 utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde kofferter, transportkasser og 19" rack. Lenke til hjemmeside: https://www.rufo.no/

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg messen

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Juryens sammensetning

Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Emner


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge