Gå videre til innhold
Et utvalg av årets foredragsholdere. Øverst fra venstre: Kari Olrud Moen, Hanna Geiran, Målfrid Brath, Morten Goodwin. Nederst fra venstre: Kjell A.Nordström, Anne Sagstuen Nysæther, Siri Hunnes, Morten Andreas Meyer
Et utvalg av årets foredragsholdere. Øverst fra venstre: Kari Olrud Moen, Hanna Geiran, Målfrid Brath, Morten Goodwin. Nederst fra venstre: Kjell A.Nordström, Anne Sagstuen Nysæther, Siri Hunnes, Morten Andreas Meyer

Pressemelding -

Topplederkonferansen på Bygg Reis Deg: Potensialet for energieffektivisering i bygningsmassen tilsvarer 3400 vindmøller

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen står for 40% av alle utslipp, ressursbruk og energibruk på global basis. Årets åpningskonferanse under Bygg Reis Deg 2023 skal inspirere og opplyse alle i byggenæringen om hva som skal til for å energieffektivisere bransjen og byggeprosessene.

For å tilby et variert program som treffer flest mulig i næringen, går konferansen over tre dager og gir en helhetlig oversikt over fremtidige muligheter, miljøvennlige bidrag, innovasjonsløsninger og bransjebehov. Arrangementet inneholder spesielt spennende høydepunkter som inkluderer innsikt fra eksterne eksperter og toppledere innenfor byggenæringen i Norge og Europa.

"Bygg Reis Deg har som mål å være en veiviser som skaper muligheter for hele byggenæringen. Det varierte og oppdaterte konferanseprogrammet tilbyr nødvendig innsikt, ferdighetsutvikling, og ny kompetanse som er avgjørende for å møte de økende kravene som er satt for å nå klimamålene innen 2023", sier adm.dir Gunnar Glavin Nybø, i Bygg Reis Deg.

På konferansens første dag, onsdag 18. oktober, samles noen av de mest innflytelsesrike stemmene i bransjen for å diskutere veien videre og hvordan vi kan møte fremtidens utfordringer. Blant de fremtredende navnene som vil dele sine innsikter og visjoner, finner vi den svenske futuristen og forskeren Kjell A. Nordström.

Cees van der Spek representerer et av Europas mest fremtidsrettede eiendomsutviklingsselskap, Edge Tech, som har bygget et av verdens mest bærekraftige bygg. Riksantikvar Hanna Geiran presenterer nye måter for hvordan vi bør videreutvikle gamle og litt gamle bygninger til dagens standard.

AI professor Morten Goodwin, “Årets kraftkvinne” Anne Sagstuen Nysæther fra Eliva og Nina Solli fra Byggenæringens Landsforening er også blant ledende aktører som adresserer viktige spørsmål om sirkulær økonomi, energimangel, AI, finansiering og politiske rammevilkår i byggenæringen.

Potensialet for energieffektivisering i bygningsmassen tilsvarer 3400 vindmøller i 2050

Torsdag 19. oktober, dykker nye spennende foredragsholdere dypere inn i temaer knyttet til det grønne skiftet og næringens rolle i å redusere CO2-utslipp og strømforbruk.

Siri Hunnes Blakstad fra Sintef presenterer en rapport som viser at man kan energieffektivisere eksisterende bygningsmasse tilsvarende 3400 vindmøller i 2050. Pr. i dag har Norge 1300 vindmøller. Huseiernes Landsforbund ved Morten Andreas Meyer mener at boligeierne er klare for å spare på strømmen, men etterlyser incentivordninger a la “el-bilordningen” for å muliggjøre nødvendig endring.

AF-Gruppen, Rystad Energi og Schüco er blant selskapene som vil presentere konkrete løsninger for en mer bærekraftig byggenæring.

"Vi skal gå fra 0-2030 på syv år. Det er mange utfordringer som skal løses, og det er ingen tvil om at byggenæringen er en del av løsningen. På denne konferansen skal vi vise at byggenæringen kan, vet og vil. Nå er det opp til politikerne å sørge for de rette ordningene", sier Glavin Nybø

Les mer om alle foredragene i vedlagt dokument: Det Norske Byggemøtet

Byggenæringens innovasjonskonferanse

Arrangementet avsluttes den 20. oktober med Byggenæringens innovasjonskonferanse. Her vil de åtte nominerte til “Byggenæringens innovasjonspris 2023” presentere et bredt utvalg innovasjoner som alle bidrar til det grønne skiftet innen byggenæringen. Konferansen avsluttes med å utnevne vinner av “Byggenæringens innovasjonspris 2023”.

"Vi er stolte av å kunngjøre dette konferanseprogrammet og vårt engasjement for å fremme kunnskapsdeling og øke konkurransekraften blant utstillere og besøkende. Gjennom en omfattende konferansetrilogi og en imponerende utstilling av over 300 utstillere, har Bygg Reis Deg skapt en unik plattform som inspirerer, informerer, og fremmer bærekraftig innovasjon i byggebransjen", avslutter Glavin Nybø

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge