Gå videre til innhold
F.v. Ola Elvestuen (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Einar Wilhelmsen (MDG) - Miljøpartiet De Grønne
F.v. Ola Elvestuen (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Einar Wilhelmsen (MDG) - Miljøpartiet De Grønne

Pressemelding -

Politisk debatt på Bygg Reis Deg

Det Norske Byggemøtet er konferanseprogrammet på Bygg Reis Deg. Torsdag 19. oktober blir det politisk debatt om hva som skal til for å energieffektivisere industrien, og hvilke konsekvenser det får for klima, økonomien og arbeidsplassene i næringen. Dette er spørsmål av stor betydning for fremtiden til Norges største fastlandsnæring og som sysselsetter rundt 400.000 mennesker: byggenæringen. Debatten vil bli arrangert med representanter fra ulike politiske partier som vil dele sine perspektiver og løsninger

Disse deltar:

  • Mathilde Tybring-Gjedde (H) - Høyre
  • Ola Elvestuen (V) - Venstre
  • Einar Wilhelmsen (MDG) - Miljøpartiet De Grønne


Energieffektivisering i klimadebatten
I dagens politiske landskap er det et økende fokus på grønn energi, med vekt på store prosjekter som havvind og solenergi. Likevel mangler det ofte diskusjon om enklere tiltak som kan bidra til å redusere energiforbruket betydelig. Byggenæringen spiller en nøkkelrolle i å tilby effektive og klimavennlige løsninger som på kort sikt kan redusere energiforbruket tilsvarende 3500 vindmøller (som ikke vil være klare før i 2050), ifølge en rapport fra SINTEF. Debatten vil utforske hvorfor det er nødvendig å gi mer oppmerksomhet til slike energieffektiviserende tiltak og hvilke politiske initiativer som kan stimulere denne sektoren.

Grønne løsninger gjennom økonomiske modeller
I tillegg vil debatten ta for seg at eksisterende boliger må tilfredsstille nye energikrav, krav som vil koste boligeierne dyrt. Spørsmålet blir hvordan man kan akselerere implementeringen av grønne løsninger ved hjelp av økonomiske modeller som belønner eiendomseiere for bærekraftige oppgraderinger. Dette er essensielt for å oppnå Norges miljømål samtidig som man opprettholder en sunn økonomisk balanse.

Sikring av arbeidsplasser og kompetanse i byggenæringen
Det er en betydelig bekymring for tap av kompetanse i byggenæringen på grunn av prosjektsvikt forårsaket av høye renter og byggekostnader. Gjennom å oppmuntre til grønne initiativer som debattens deltakere har diskutert, kan næringen revitaliseres, og arbeidsplasser og kompetanse opprettholdes. Dette er avgjørende for å nå våre felles mål for fremtiden.

De politiske deltakerne vil ha muligheten til å presentere sine planer og strategier for å takle disse spørsmålene og svare på spørsmål fra pressen og publikum.

Emner


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge