Gå videre til innhold
Vinnere av Gullhammeren 2018 delt ut på Det Norske Byggemøtet.
Vinnere av Gullhammeren 2018 delt ut på Det Norske Byggemøtet.

Pressemelding -

Vi gratulerer vinnerne av Gullhammeren 2018

Gullhammeren 2018 er innstiftet for å synliggjøre gode eksempler på personer, prosjekter og virksomheter som bidrar til å bringe bygge- og eiendomsbransjen framover. De fem vinnerne er plukket ut blant et stort antall kandidater, og plassert parvis i de fem kategoriene der Bygg21 etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder og deler Beste praksis for prosjekter i bygge- og eiendomsbransjen: Plan- og byggesak, samhandling, kvalitet og bærekraft, kompetanse og industrialisering. Nominasjonen har skjedd ved at de fem arbeidsgruppene av erfarne bransjefolk som har utredet Beste praksis på de fem områdene, også har fungert som jury.

Vinner i kategorien plan og byggeprosess er Kirsten Welschemeyer, MAD Architects Stavanger

En god reguleringsplan er avhengig realistiske mål, godt samspill mellom kommunen og utbygger, og ikke minst planfaglig kompetanse. Kirsten Welschemeyer har som utøvende arkitekt og leder av plan- og prosjektteam dokumentert fremragende planfaglig kompetanse og prosessegenskaper. Hun er etterspurt og brukt av utbyggere så vel som av kommunene. 

Vinner i kategorien kvalitet og bærekraft er Omsorgsbygg Oslo KF med Lia barnehage i Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet Lia barnehage hatt et helhetlig miljøfokus, noe som har resultert i et ekstraordinært godt klimaregnskap og fornøyde brukere.

Bygget, som ble ferdigstilt i 2018, er et plusshus med store batteribanker slik at utnyttelsen av solenergien gir et betydelig positivt bidrag til lavere driftskostnader.

Vinner i kategorien samhandling er Fredrik Nilsen, OBAS Vest og Geir Torsæter, Statsbygg

Prosjektlederne Geir Torsæter hos OBAS Vest og Fredrik Nilsen hos Statsbygg har sammen utviklet fremragende samspill ved rehabilitering av Universitetet i Bergen. – De naturhistoriske samlinger.

Bygget ble oppført i 1865 og senere påbygget to fløyer. Målet har vært å rehabilitere den fredede bygningen i størst mulig grad til opprinnelig stand. Det har vært et komplekst prosjekt, og teknisk utfordrende å løse.

Vinner i kategorien industrialisering av bygeprosjekterer Sykehuset i Vestfold HF Tønsbergprosjektet

Sykehuset i Vestfold HF har i Tønsbergprosjektet tatt aktive grep og satt seg ambisiøse mål som byggherre for å forbedre informasjonslogistikk og digital samhandling i prosjektet.

Tønsbergprosjektet har etablert Beste Praksis gjennom å utfordre leverandørene til å ta i bruk standarder som RFID (Radio Frequency Identification) eller SGTIN (Serialised Global Trade Item Number), som er en metode for å lagre og hente produktdata ved hjelp av små enheter/brikker. Da vil man kunne følge produkter og løsninger gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til prosjektering, bygging og drift. 

Vinner i kategorien kompetanse som konkurransefortrinn er Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis.

Fagskolen Oslo Akershus avdeling Byggfag var første skole som tilbød utdanning som BIM-teknikker. I BIM-teknikerstudiet får studentene opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser. Studiet gir en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i bransjen, som for alvor har begynt å ta i bruk nye planleggings- og gjennomføringsteknikker. Avdelingen har satt standard for utdanning av BIM-teknikere og beste praksis i bruk av BIM.

Emner


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge