Gå videre til innhold
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Nyhet -

To bærekraftseventyrere møter en byggenæring

Forskerne og bærekraftseventyrerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, har nylig gitt ut boken «Restart – 7 veier til bærekraftig business». På Det Norske Byggemøtet 17. oktober deler de noen av sine funn, tips og fortellinger. Vi stilte dem noen spørsmål.

Bærekraftig business - hva handler det egentlig om?

  • Bærekraftig business handler om å drive forretning på en måte som gjør at vi opererer innenfor den miljømessige og samfunnsmessige tåleevnen. Mer konkret betyr det å utvikle forretningsmodeller som er bærekraftige og lønnsomme, ved å redusere negative fotavtrykk og øke positive fotavtrykk på måter som er forenlige med - og aller helst øker - lønnsomheten til selskapene.
  • I transportsektoren vil det for eksempel dreie seg om overgangen fra høyutslipps- til lavutslippskjøretøy. I matbransjen vil det kunne dreie seg om å håndtere problemer knyttet til matsvinn og emballasje. I havnæringen vil det dreie seg om håndteringen av fiskebestander og av bivirkninger fiskeoppdrett har på livet i havet. Alle disse forholdene påvirker de økonomiske prestasjonene til bedriftene.
  • På samme måte vil det i byggenæringen være særskilte fotavtrykk - både positive og negative - som vil være viktig både for samfunn, miljø og økonomi. Dette dreier seg både om den omfattende avfallsproduksjonen som har med bygg å gjøre, problemstillinger knyttet til energiforbruk i bygg, forhold knyttet til ressursflyt, utnyttelsen av eksisterende bygg, og så videre. Noen av disse fotavtrykkene vil være særlig viktige fra et samfunnsmessig og miljømessig ståsted, og flere av dem vil være viktige for lønnsomheten til bedriftene i byggenæringen. Nøkkelen med å lykkes med bærekraftig business er å finne de løsningene som både er bærekraftige fra et samfunnsmessig og miljømessig ståsted, og som samtidig er lønnsomme.

Noen gode eksempler på bærekraftige løsninger?

  • Et treffende eksempel kan jo være fjorårets børsvinner på Oslo Børs - Scanship, som gikk opp mer enn 350% på børs i løpet av fjoråret. De leverer i utgangspunktet løsninger for komplett håndtering av avfall og overskuddsressurser ombord i cruiseship, og har nå også utviklet piloter for å benytte samme teknologi i andre bransjer, som i akvakultur. De utvikler i tillegg en helt ny mikrobølgeteknologi som kan gjenvinne energi fra fast organisk avfall og ulike typer restavfall. Interessant nok er teknologiene til dette selskapet kanskje også anvendbare i byggenæringen, ettersom det dreier seg om håndtering av avfall og overskuddsressurser på små steder som på et cruiseship. Dette kan trolig lett overføres f.eks. til en bygård, eller lignende, i tillegg til å kunne brukes i fiskeoppdrett for å redusere avfallet som i dag går rett ut i havet.

Hva er utfordringene og mulighetene innen bærekraft i byggenæringen?

  • Vi pleier å skille mellom det vi kaller skyggesiden og solsiden - det vil si henholdsvis de negative og positive bivirkningene av en bedrift eller en bransje. I byggenæringen har det vært mye fokus på bærekraftsutfordringene i de store avfallsmengdene som produseres, og å finne løsninger for dette. Det har selvsagt også en økonomisk side, og det er fortsatt en vei å gå. Men vel så spennende er den potensielle solsiden i utvikling av nye systemer for ressursflyt og -håndtering, smarthus og smarte byer, energieffektiviseringsteknologier, gjenbrukssystemer for alle mulige slags ressurser, og så videre. Det er jo svært mye innovasjon som finner sted i byggenæringen og i tilknytning til den - både når det gjelder nye teknologier og nye forretningsmodeller. Vi forventer en drivende utvikling på flere av disse områdene i årene som kommer, og konkurransen er selvsagt internasjonal.

Hør mer om hva byggenæringen må gjøre på Det Norske Byggemøtet 17. oktober. Meld deg på her: Program og Påmelding til Det Norske Byggemøtet 2018

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS

Bygg Reis Deg samler hele byggenæringen på Det Norske Byggemøtet 2018

Det Norske Byggemøtet arrangeres i år for andre gang. Her vil du oppleve norske og internasjonale foredragsholdere som skal fortelle deg status om nivået i Norge og resten av verden med spesielt fokus på arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling. Det Norske Byggemøtet skal bidra til økt samspill mellom bransjene og dermed bidra til en mer konkurransekraftig norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring.

Cathrine Barth

Cathrine Barth er klar for å presentere sirkulære byggeklosser på Det Norske Byggemøtet

Cathrine Barth er co-founder for Circular Norway, en ny næringsforening etablert for å akselerere overgangen til en sirkulærøkonomi i Norge. Sirkulærøkonomi regnes for en av de mest virkningsfulle retningene for å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen. For å utvikle sirkulære løsninger som fungerer – trengs ny innovasjon. På Det Norske Byggemøtet vil hun presentere Byggflokens arbeid.

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge