Gå videre til innhold
Spacemaker i arbeid
Spacemaker i arbeid

Pressemelding -

Spacemaker AS er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Spacemaker har utviklet en selvbetjent programvare som ved hjelp av kunstig intelligens utreder alternative løsninger for byggeprosjekter og bidrar som beslutningsstøtte til arkitekter, eiendomsutviklere og myndigheter.

Automatiske analyser av en svært omfattende mengde faktorer som sol, støy, vind, terreng, omkringliggende bebyggelse og utsikt, gjør at Spacemaker kan tilby en helhetlig oversikt over ulike løsningers utfordringer og kvaliteter.

Kunstig intelligens brukes til å teste store deler av det enorme mulighetsrommet som finnes i forbindelse med tomtekjøpsvurderinger og i tidligfase utvikling. I motsetning til tidligere verktøy som låser ett og ett parameter i en typisk "vannfallsprosess", gjør Spacemaker det mulig å arbeide interaktivt med et prosjekt og utforske alternativer og sammenlikne fordeler og avveininger av samtlige faktorer parallelt.

- Et utviklingsprosjekt er ekstremt komplekst med tanke på alle kvaliteter en ønsker å oppnå: gode solforhold på balkonger og uterom, godt dagslys i leilighetene, lite støy på soverommet, god utnyttelse av areal, skjerming for naboen og myndighetskontroll med krav til universell utforming. Spacemaker bidrar til at arkitekten kan ha flere tanker i hodet på en gang, sier daglig leder Håvard Haukeland.

I tillegg til å arbeide ut ifra et svært godt beslutningsgrunnlag, vil arkitekten kunne være trygg på at gode løsninger ikke er oversett. Fageksperter som brannkonsulenter og dreneringseksperter involveres tidlig for å slippe ubehagelige overraskelser, dårlige nødløsninger og suboptimale valg. Man sparer tid og penger ved å unngå og hyre inn en akustiker for hvert nye konsept for kontrollere at man overholder støykrav. Dette testes ut automatisk i Spacemaker. Dialogen med kommune og planmyndigheter forenkles da Spacemaker gjør det enklere å dokumentere krav om MUA, støyforhold, universell utforming m.m.

- Spacemaker gjør det enklere for arkitekter å få innsikt i prosjektet og spille ball med programvaren for å gjøre kloke beslutninger. Samtidig kan arkitekten være trygg på at prosjektene møter utviklerens krav til salgbart areal, myndighetenes reguleringskrav, at leilighetene har gode kvaliteter og tar hensyn til naboer og andre eksterne, sier Haukeland

Spacemaker trekkes frem som et velegnet verktøy for fortetting av urbane områder, som er komplekse i sin natur, både med tanke på reguleringer og gode bokvaliteter til alle beboerne. Det er en generell oppfatning om at fortetting i seg selv bidrar til bedre miljø, og Spacemaker gjør det enklere å gjøre fortetting på en god og bærekraftig måte. En annet miljøgevinst er at Spacemaker gjør det enkelt å ta drenering og overvann inn i betraktningen tidlig. Ved å gjøre dette kan man unngå dyre og dårlige løsninger på et senere stadium for å unngå overvann og oversvømmelser, som er et stadig økende problem i urbane områder.

Spacemaker har bred anvendelse både med tanke på geografi, bruksområder og brukergrupper. Spacemaker er et SaaS-produkt (software-asa-service) og dermed designet for skalering, og krever minimal teknisk implementering for å kunne tas i bruk.

Spacemaker er grunnlagt i Norge i 2016, og er nå over 90 ansatte. Per i dag har Spacemaker kontorer i Boston, Barcelona, Oslo, Göteborg og Cambridge. På hjemmesiden kan du lese mer om Spacemaker: https://spacemaker.ai/

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg messen.

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Juryens sammensetning

Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg har hun med seg ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Related links

Emner


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge