Gå videre til innhold
AV Ombruks GIS-baserte database kan kobles opp mot flere forskjellige markedsplasser, etter hvert som disse blir tilgjengelige.
AV Ombruks GIS-baserte database kan kobles opp mot flere forskjellige markedsplasser, etter hvert som disse blir tilgjengelige.

Pressemelding -

AV Ombruk: Det digitale verktøyet som gjør det enklere bruke materialer på nytt er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Asplan Viaks nye databaseløsning vil hjelpe byggebransjen med å redusere bruken av engangs byggematerialer og bidra til en mer sirkulær og økonomi.

Det nye systemet gir byggeiere muligheter til å registrere materialene som finnes i eksisterende bygg, slik at de er tilgjengelige for ombruk i rehabiliteringer og nye prosjekter.

En egen app gjør det enkelt for byggherrer å legge inn oversikter over tilgjengelige materialer for ombruk.

Fleksibel løsning for forskjellige markedsplasser og bransjer

AV Ombruks GIS-baserte database kan kobles opp mot flere forskjellige markedsplasser, etter hvert som disse blir tilgjengelige.

- Ett hinder i ombruk er at det tar lang tid å finne tilgjengelige materialer. AV Ombruk gjør denne jobben enklere og raskere ved å vise hvor materialet er i ett geografisk område. Løsningen kan enkelt bli tilpasset til andre bruksområder som for eksempel landskap og infrastruktur, sier Karen Skaali i Asplan Viak.

Foreløpig er løsningen brukt internt i Asplan Viak. Planen er å lansere den for andre i industrien i løpet av 2021.

Systemet registrerer grunnleggende data om ulike bygningsdeler som materialtype, mal, volum osv. Brukerne kan også legge til bilder og annen nødvendig og tilgjengelig dokumentasjon.

Alle byggevarer merkes med sin geografiske plassering, som en del av et bygg eller på mellomlagring. Byggevarene kan registreres når som helst i byggets livssyklus.

Løsningen tar vare på dataene og gjør disse tilgjengelig når byggherre ønsker å ombruke byggevarene ved rehabilitering / riving, eller gjøre dem tilgjengelig for andre.

Enklere hverdag for rådgivere, byggherrer og arkitekter

Karen Skaali i Asplan Viak sier AV Ombruk gir en rekke fordeler for blant annet rådgivere, byggherrer og arkitekter.

- Få byggeiere har i dag oversikt over hvilke byggevarer som kan ombrukes i byggene de eier, og det er vanskelig for prosjekterende å finne egnede brukte byggevarer, særlig med en tidshorisont som gjør det mulig å inkludere dem i prosjekteringsunderlaget.

- Med AV Ombruk får rådgivere en enklere oppgave når de jobber med ombrukskartlegging og dokumentering. Om byggherrer ønsker å liste byggedelene offentlig på siden så vil det være mulig å se tilgjengelig materiale i ett geografisk område. Arkitekter som ønsker å lage design med ombrukt byggemateriale, kan se tilgjengelige deler i databasen.

- Denne databaseløsningen vil hjelpe Norges byggesektor i overgangen til en mer sirkulær økonomi, sier hun.

Kandidat til «Byggenæringens Innvoasjonspris 2021»

AV Ombruk er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm

Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi:

- Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid sier Hjemdal.

Juryen i årets konkurranse består av:

  • Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.
  • Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.
  • Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
  • Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.
  • Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
  • Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for

byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Les mer om Bygg Reis Deg AS her

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge