Gå videre til innhold
Jonas Aas Torland og resten av 7Analytics teamet.
Jonas Aas Torland og resten av 7Analytics teamet.

Pressemelding -

Norsk tech-selskap revolusjonerer håndteringen av overvann. Nå er de nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Den norske startupen 7Analytics har utviklet Software-as-a-service (Saas) løsningen Flomkuben for modellering av overvann. Flomkuben muliggjør jobbing i en dynamisk nettbasert løsning, plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak – og se hvordan vannet vil oppføre seg på minutter.

Forskning viser at regnmengden mest sannsynlig vil fortsette å øke i fremtiden.

–For hver krone investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 25 kroner. Gevinsten kommer fra skader som ikke oppstår, forteller Jonas Aas Torland, Chief Commercial Officer i 7Analytics.

- Effektiv og presis planlegging er helt nødvendig for å oppnå en sikker og bærekraftig samfunns- og byutvikling. Flomkuben vil direkte føre til færre skader på boliger, infrastruktur og mennesker. Det er derfor en høy samfunnsmessig gevinst, samtidig som det også har en klar miljøeffekt i form av at færre bygg må repareres eller bygges opp på ny, sier han.

Kartlegging av trygge flomveier er essensielt for å forebygge ras samt for å unngå at forurenset vann ender opp i områder med høy verdi for naturmangfoldet. Bruk av Flomkuben i planlegging av nybygg og for tiltak i eksisterende bebyggelse vil ha stor påvirkning for utviklingen av bærekraftige samfunn.

Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 % av skadene unngås i fremtiden. Dette vil ha en stor positiv klimaeffekt.

Grensesprengende

–Overvann er ikke et lokalt fenomen. Det er et globalt anliggende som i økende grad vil bli inkludert i planarbeid også utenfor Norge. At et slikt verktøy utvikles her i Norge, i hard konkurranse mot store internasjonale programvarer med millioner av brukere, gir norske aktører en stor fordel i tiden som kommer, sier Jonas Aas Torland i 7Analytics.

Han trekker frem Flomkuben som et eksempel på digitale og maskinlæringsbaserte løsninger som i økende grad blir en del av verktøykassen.

–Vi ser at timingen er helt riktig for et slikt verktøy. Både med tanke på bærekraftfokuset i bransjen, men også på grunn av endringene av regelverket. Det er rett og slett ikke mulig å oppfylle regelverket uten påfyll av grensesprengende ny teknologi -og det er det vi er, grensesprengende, avslutter han.

Nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

7Analytics er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm.

Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi:

- Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid, sier juryleder Tor Inge Hjemdal.

Juryen i årets konkurranse består av:

  • Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.
  • Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.
  • Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
  • Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.
  • Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
  • Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for

byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Les mer om Bygg Reis Deg AS her

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge