Gå videre til innhold
GeoTermos i Drammen kommune lagrer sommervarme til vinterbruk. Nå er prosjektet nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Pressemelding -

GeoTermos i Drammen kommune lagrer sommervarme til vinterbruk. Nå er prosjektet nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Det unike systemet konstruert som et «gratis» kraftverk som skal levere 350 MWh varme gjennom vinterhalvåret.

GeoTermos er et termisk batteri i fjellgrunnen, som ble installert på området Fjell i Drammen kommune i 2020. Det lagrer varme i fjellgrunnen om sommeren, og leverer dette til bygninger direkte om vinteren, uten bruk av varmepumpe.

Systemet er en del av forskningsprosjektet RockStore, som har stor deltagelse fra mange forsknings- og universitetsmiljøer: (NORCE, NTNU, SINTEF, KTH, NMBU) samt partnere som NVE og Enova og har ellers flere representanter fra byggeiere og industrien.

Arealeffektiv løsning for tett befolkete områder

GeoTermos består av 100 stk. 50 meter dype lagringsbrønner som er satt i ringer i en sirkel med relativt tett avstand.

Til selve oppvarmingen benyttes to solvarmesystemer:

1. Solpaneler med et areal på 125 m2 overfører høytemperert varme direkte til lagringsbrønnene.

2. 1000 m2 solceller sørger for strømproduksjonen som skal til for å drifte en CO2 varmepumpe som henter varmeenergi fra både uteluften via tørrkjøler, samt gjennom kjøling av bygningene der varmen overføres til GeoTermos i sommerhalvåret.

Både bygningsmassen og GeoTermos er spesialdesignet for å fungere best mulig sammen.

Konseptet benytter kun overskuddsvarme fra egenprodusert energi. Dette betyr at løsningen kan benyttes lokalt overalt.

- Det er en arealeffektiv løsning som bør kunne være spesielt aktuell for mange utbyggingsprosjekter i trange bystrøk, boligfelt og tettsteder, sier Geir Andersen i Drammen Eiendom KF.

Del av stort forskningsprosjekt

En betydelig del av energibruken i norske bygg er varmeenergi. GeoTermos reduserer både energibruk, anleggsbidraget og kostbare effekttopper ved å erstatte elektrisk effekt til oppvarming på de kaldeste dagene i året.

Samtidig benyttes systemet også̊ til både frikjøling og kjøling, slik at det ikke er behov for å investere i eget kjøleanlegg.

I motsetning til el-batterier som er svært energikrevende å produsere og benytter sjeldne mineraler, har GeoTermos heller ingen negative miljøkonsekvenser.

Geir Andersen i Drammen Eiendom KF tror derfor systemet har potensiale for bred anvendelse i fremtiden.

- GeoTermos har vist seg å være en meget bærekraftig løsning for byggherren. Det vil kunne være en smart løsning for aktører som i det grønne skiftet ønsker å tilby gode bærekraftige energileveranser.

- Ved områdeutvikling vil en optimalt automatisert og drevet felles GeoTermos være en god løsning istedenfor å utruste hvert bygg med sitt «kraftverk» i form av solvarme og varmepumper, sier han.

Nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Drammen Eiendom KF er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm.

Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi:

- Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid sier Hjemdal.

Juryen i årets konkurranse består av:

Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.

Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.

Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.

Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.

Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik

Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for

byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Les mer om Bygg Reis Deg AS her

Related links

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge