Gå videre til innhold
Administrerende direktør, Tor Inge Hjemdal i DOGA er juryleder under Byggenæringens Innovasjonspris 2021
Administrerende direktør, Tor Inge Hjemdal i DOGA er juryleder under Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Pressemelding -

9 kandidater er klare til å kjempe om Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Byggenæringens Innovasjonspris 2021 har 10 års jubileum i år og aldri har interessen vært større. Det har medført at juryen hadde en ekstra stor utfordring da de skulle gjennomgå alle kandidatene og vurdere seg frem til de kandidatene som skulle få gå videre i årets konkurranse.

Byggenæringens Innovasjonspris deles ut til et firma, organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. I år har juryen lagt ekstra vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi.

Det er, Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal som har fått oppgaven som juryleder og har ansvaret for at alle kandidatene blir vurdert opp imot de gjeldende kriteriene og årets fokusområder.

Første runde har gitt juryen en god oversikt over hva som rører seg av innovasjon i næringa – og det er en fremoverlent og innovativ næring sier Tor Inge Hjemdal. Det har vært en real utfordring å plukke ut kandidatene til neste runde. Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid.

Juryen skulle i utgangspunktet evaluere seg frem til 8 kandidater, men antall kandidater og kvaliteten på disse gjorde det ekstra vanskelig å velge ut de som skulle få presentere seg for juryen og deretter legge frem sitt kandidatur under Byggenæringens Innovasjonskonferanse i forbindelse med Bygg Reis Deg, fredag 22.oktober 2021.

Da juryen spurte om det var praktisk mulig å ta med 9 kandidater i årets konkurranse brukte vi ikke lang tid på å legge til rette for dette sier administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø.

Målet til Bygg Reis Deg er å utvikle en messe- og kunnskapsarena som alle aktører i byggenæringen synes er nyttig å besøke.

Vårt mål er å bidra til økt kunnskapsdeling for å styrke konkurransekraften til norsk byggenæring og det er akkurat det denne konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris handler om. Vi skal utvikle en kunnskapsarena for byggenæringen hvor mest mulig nyttig informasjon blir spredd til flest mulig. Det kan godt hende at vi ønsker å presentere flere av kandidatene under årets messe 20-23 oktober avslutter Nybø.

Følgende kandidater blir invitert til å presentere seg for juryen 22.september og får presentere seg for publikum under Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 22.oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm. Listet opp i tilfeldig rekkefølge:

  • Asplan Viak med kandidaten «AV Ombruk»
  • Drammen Kommune ved Drammen Eiendom KF med kandidaten «Bygningskompleks som produserer sommervarme for vinterbruk. (Geotermos)»
  • 7Analytics med kandidaten «Flomkuben»
  • Gilje Tre AS med kandidaten «Flyt 2021»
  • Entra ASA med kandidaten «Kristian Augustgt 13»
  • Rambøll Norge AS med kandidaten «Rehub»
  • Vartdal Plastindustri AS med kandidaten «Vartdal Ringmur Loop»
  • AS Rockwool med kandidaten «Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull»
  • Termowood AS / MADE as med kandidaten TewoFlex

Juryen i årets konkurranse består av:

Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland. Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen. Bærekraftrådgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner. Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Les mer om Byggenæringens Innovasjonspris her: https://www.byggreisdeg.no/byggenaeringens-innovasjonspris/

Tidligere vinnere:

2011 Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.

2013 Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.

2015 Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.

2017 Heat Work har med produktserien CliWi utviklet en unik kompetanse innen sitt fagfelt og har muligheter for bred anvendelse i flere bruksområder. De representerer mangfoldet i norsk byggenæring og fremstår som en god representant for norsk kvalitet og design. Vinnerens produkt bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster.

2019 Spacemaker bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.
Juryen er dypt imponert og fascinert av selskapets utvikling og dokumenterbare gevinster for kundene spesielt og samfunnet generelt

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Jonas Aas Torland og resten av 7Analytics teamet.

Norsk tech-selskap revolusjonerer håndteringen av overvann. Nå er de nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Den norske startupen 7Analytics har utviklet Software-as-a-service (Saas) løsningen Flomkuben for modellering av overvann. Flomkuben muliggjør jobbing i en dynamisk nettbasert løsning, plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak – og se hvordan vannet vil oppføre seg på minutter.
Forskning viser at regnmengden mest sannsynlig vil fortsette å øke i fremtiden.
–For hver krone investert i

Miljøbilde fra Bygg reis Deg 2019

Den største messen siden gjenåpningen av Norge åpner onsdag 20.oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm

–Vi gleder oss over at over 400 utstillere fra 11 ulike nasjoner skal delta på årets Bygg Reis Deg messe, Dette blir den største messen i Norge i år og vi er glade for å kunne bidra til gjenåpningen av landet og byggenæringen. I tillegg skal mer enn 100 foredragsholdere fortelle hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig utvikling av Norges største fastlandsnæring.

Vartdal ringmur loop

Lager ringmur av resirkulert plastavfall er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Vartdal Ringmur Loop er et unikt system for gulv på grunn, som er basert på ikke-fossile råvarekilder. Systemet er laget av EPS (ekspandert polystyren) der fossil olje helt i starten av råvareproduksjonen har blitt byttet ut med pyrolyseolje, fremstilt av resirkulert plastavfall.
Det betyr at vanskelig plastavfall, som ellers blir brent, får nytt liv gjennom Vartdal Ringmur Loop. Ved hjelp av p

TewoFlex, foto Mike Hillingseter

TewoFlex – et nytt system for fleksible og gjenbrukbare skillevegger er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

TewoFlex fra Termowood vil gjøre det enklere å velge skillevegger som lar seg gjenbruke. Hvert element er laget av norsk gran og produsert i Hurdal, Norge. Fordi veggene kun er laget av rene materialer som tre og resirkulert tekstil er de godt tilrettelagt for ombruk og resirkulering. Alle elementer er basert på et modulbasert system, som kobles med hverandre basert på en «Plug´n´play»-løsning.

Gilje Team komponent

Den norske hjørnestensbedriften Gilje Tre AS har revolusjonert produksjonsprosessen av dører og vinduer og er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Flyt 2021 er neste generasjons produksjonssystem for vareproduserende industri, med integrert nettbutikk for skreddersøm. Prosjektet reduserer gjennomløpstiden fra råvare til produkt ferdig på pall fra 15 dager til 8 timer. Gilje Tre har tatt dette produksjonssystemet i bruk og er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge